Mural oslikan preko 4 sprata stambene zgrade u naselju Padinska Skela, delo je mladog umetnika Ognjena Kostića. Prvobitna ideja bila je da se oslika prizemlje, međutim u realizaciju projekta uključili su se stanari koji su pored saglasnosti obezbedili i deo sredstava.