Automobil pod nazovim "Spring", pokušaj je rumunskog proizvođača da električna vozila učini dostupnim. Zvaničnih podataka o ceni još uvek nema, ali prema prognozama kretaće se između 10.000 i 15.000 evra, što u određenoj meri zavisi od subvencija države.