U to vreme se znalo, ko je nosio broj na dresu veći od broja 11 grejao je klupu. Pogledajte lepotu jednostavnosti na dresovima reprezentacije Jugoslavije iz perioda 1997-1998. godine.