U petak u 13 časova zaključena je prva faza izbornog procesa u Olimpijskom komitetu Srbije, u kojoj su dostavljane kandidature za predsednika, članove Izvršnog odbora i članove Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije.

Nakon isteka roka Izborna komisija je razmatrala ispravnost pristiglih kandidatura i usvojila zaključke kojim utvrđuje ispravnost 16 kandidatura za članove Izvršnog odbora OKS i 5 kandidatura za članove Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije.

 Međutim, kada je reč o podnošenju kandidatura za predsednika, ustanovljeno je da je samo jedna ispravna, a da Mitar Mrkela i Božidar Maljković nisu ispunili uslove

OKS je tim povodom saopštenjem obavestio javnost.

"U datom roku za funkciju predsednika pristigle su kandidature za: gospodina Ivana Todorova, koga je za ovu funkciju kandidovalo ukupno 26 članova OKS, gospodina Mitra Mrkelu za koga je kandidaturu dostavio Fudbalski savez Srbije i nepotpunom dokumentacijom podržalo Udruženje za medicinu sporta Srbije i gospodina Božidara Maljkovića koga je nominovao Atletski savez Srbije."

Dalje se navodi koji su sve savezi podržali kandidaturu Todorova, ali i obrazlaže zbog čega druge kandidature nisu potpune.

"Imajući u vidu da su za gospodina Mitra Mrkelu i gospodina Božidara Maljkovića podnete samo po jedna nominacija, a ne minimum pet koliko je propisano Statutom, Izborna komisija je utvrdila da ovi kandidati ne ispunjavaju potrebne uslove za dalje učešće u izbornom postupku. Nakon održane sednice Izborna komisija je predsedničkom kandidatu uputila dopis kojim traži dostavljanje dokaza o ispunjenosti ostalih uslova propisanih Statutom OKS što predstavlja drugu fazu izbornog postupka. Nakon toga Izborna komisija će se sastati kako bi utvrdila ispunjenost uslova i usvojene zaključke će uputiti Izvršnom odboru OKS u cilju usvajanja konačnih lista kandidata za sve funkcije u organima OKS", stoji u saopštenju.